Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Praca kancelarii w dniach 24. i 31.12.2014 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej dnia 24 grudnia 2014 r. będzie czynna do godz. 15:00, zaś dnia 31 grudnia 2014 r. do godz. 16:15.
2014-12-15 14:55:37
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Prezesa UZP dotyczącą udzielania zamówień wspólnych przez podmioty posiadające i nieposiadające status zamawiających w świetle ustawy Pzp
Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. akt: XXIII Ga 776/13).
2014-12-15 14:42:09
więcej
Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu.
2014-12-08 16:11:37
więcej
Portal e-GPA
Uprzejmie informujemy, że na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku Zamówień Publicznych (e-GPA Portal).
2014-12-08 14:09:37
więcej
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi - szkolenie dla przedsiębiorców
Zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie dotyczące Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - eKatalogi.
2014-12-04 16:25:05
więcej
Publikacja tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 10 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2014-11-03 11:32:24
więcej
Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Skargi Prezesa UZP został zamieszczony odpis wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14) wraz z uzasadnieniem.
2014-11-17 15:20:12
więcej
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" - nabór uczestników
Zapraszamy do udziału w seminarium pt.„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. w Warszawie.
2014-11-17 13:48:29
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
20Lis
Zielone zamówienia publiczne - VIII konferencja. Podsumowanie
20 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.
2014-12-08 15:34:26
więcej
14Lis
Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”
14 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się druga konferencja pt. „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-11-17 15:25:34
więcej
24Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zamawiających "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.
2014-10-28 10:28:28
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links