Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych, na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi, ogłosił nabory ofert w kategorii ARTYKUŁY BIUROWE. Otwarte są również nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE, w ramach określonych gałęzi drzewa CPV.
2015-01-21 15:16:54
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Prezentujemy wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2015-03-23 11:08:25
więcej
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań" oraz prezentacja projektu "e-Zamówienia" - brak miejsc
Uprzejmie informujemy, że zamknięty został nabór na seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Lublinie (20.03.2015) oraz publiczną prezentację projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne" w Warszawie (9.04.2015).
2015-03-20 15:59:03
więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"
Zapraszamy do udziału w publicznej prezentacji założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"
2015-03-19 14:36:30
więcej
Seminarium „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie.
2015-03-19 11:26:32
więcej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wykluczania wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium
Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji.
2015-01-14 14:45:43
więcej
Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 349), która w art. 63 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
2015-03-13 15:51:08
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
27Mar
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 marca 2015 r. w Lublinie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-03-31 16:23:57
więcej
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
20Lis
Zielone zamówienia publiczne - VIII konferencja. Podsumowanie
20 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.
2014-12-08 15:34:26
więcej
14Lis
Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”
14 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się druga konferencja pt. „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-11-17 15:25:34
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links